Waar staan we nu? 

Deelname-overeenkomsten stromen binnen
Afgelopen zomer zijn alle mensen die een optie hebben genomen op zonne-energie via Vinkenbuurt Stroomt benaderd. Zij hebben de deelnamecontracten toegezonden gekregen waarmee ze hun deelname kunnen bevestigen. We zijn trots u te kunnen melden dat veruit de meeste mensen hun optie op de panelen hebben verzilverd! Dat is een belangrijke stap binnen het project want zonder deelnemers geen zonnepark. Samen voor een duurzame toekomst, iedereen bedankt voor het vertrouwen!

Start bouw zonnepark
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de start van de bouw van het zonnepark in volle gang. Het doel en streven is nog steeds om in oktober te starten met het leggen van de panelen. Lukt dat dan is de verwachting dat het park 8 weken later operationeel zal zijn. Mits het weer geen spelbreker is natuurlijk. Wij kunnen niet wachten tot het moment dat de groene energie richting de leden zal gaan stromen!

Overstappen naar Greenchoice
Bij Greenchoice wordt een account geopend voor coöperatie Vinkenbuurt Stroomt. Zodra dit gereed is ontvangen alle deelnemers van ons bericht per email. Iedereen kan zich dan zelf via de Greenchoice pagina van Vinkenbuurt Stroomt aanmelden voor de aansluitingen waarmee hij of zij wenst over te stappen. Greenchoice regelt daarna de overstap met de huidige energieleveranciers. Eventuele overstapboetes bij particuliere contracten worden door Greenchoice overgenomen. Mensen met een zakelijk energiecontract kunnen dit ook aanvragen, Greenchoice laat dan weten of zij voor vergoeding van de overstapboete in aanmerking komen of niet.

Extra verkoop door zonnepanelen met hogere opbrengst
Er is in het voortraject steeds gesproken over zonnepanelen met een capaciteit van 320 kWh. Het is echter gelukt om panelen te krijgen met een hogere capaciteit, namelijk 340kWh. Dat is goed nieuws want dat betekent dat de meeste deelnemers af kunnen met een iets lager aantal panelen. Dat scheelt dus aanschafkosten. Daar staat tegenover dat er van de 2200 beschikbare panelen meer overblijven voor nieuwe deelnemers. Én dat er meer verkocht moeten worden om aan de benodigde 80% verkochte panelen te komen. Een mooie verkoopklus dus voor de vrijwilligers van coöperatie Vinkenbuurt Stroomt, waar wij natuurlijk vol overgave mee aan het werk zijn. Met succes want er zijn voldoende panelen verkocht om het project te kunnen starten, maar de verkoop loopt door want…

ER ZIJN NOG PANELEN BESCHIKBAAR

Dus wilt u profiteren van lokale zonne-energie of kent u iemand die misschien geïnteresseerd is? Meldt u hier aan voor deelname of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.